Neumaschinen

handgeführt

Bobcat Walze WR65

Motor: Yanmar L100 - 712 kg

Art.-Nr. 97055 | Betriebsgewicht 712 kg

handgeführt

Bobcat Walze WR65

Motor: Hatz 1D42 - Gewicht 719 kg

Art.-Nr. 97050 | Betriebsgewicht 719 kg

Grabenwalze

Bobcat Grabenwalze TR85S

Motor: Hatz - Gewicht 1395 kg

Art.-Nr. 97065 | Betriebsgewicht 1395 kg

Grabenwalze

Bobcat Grabenwalze TR75

Motor: Yanmar - Gewicht: 1450 kg

Art.-Nr. 97060 | Betriebsgewicht 1450 kg

Tandemwalze

Bobcat Tandemwalze

ATR12 - ATR 16 - ATR 20

Art.-Nr. 97070 | Betriebsgewicht 1850 kg

Tandemwalze

Bobcat Tandemwalze

ATR 23 - ATR 26

Art.-Nr. 97071 | Betriebsgewicht 2655 kg